Eksempel på en ansøgning om praktisk hjælp efter flerbørnsfødsel

 

I forbindelse med , at vi d. --/-- fik tvillinger har hverdagen efterfølgende været uoverskuelig. Vi må erkende, at vi har behov for hjælp til praktiske gøremål i hverdagen. Hverdagen hænger ikke længere sammen. Med den hyppige amning både dag og nat, har jeg som mor ikke overskud til anden husholdning såsom at vaske tøj, handle og gøre rent. Jeg har i en længere periode forsøgt at få det hele til at hænge sammen, men må erkende, at det ikke kan lade sig gøre.

 

Jeg har ligeledes svært med at ligge barn nummer to til ved amning og behøver hjælp til dette i dagtimerne. Da det vil lette dagligdagen at kunne amme begge børn samtidig.

 

Jeg får gennemsnitligt 2 timers sammenhængende søvn i løbet af natten. Amning af to børn tager tid at indføre. Der går typisk 2-3 måneder inden begge børn har samme sove og spiserytme, og jeg kan ikke fungere som mor for mine børn, når jeg ikke får søvn. De eneste tidspunkter jeg har mulighed for at sove på er, når børnene sover, og den tid har jeg indtil nu brugt på at holde huset rent og handle m.v.

Det vil være en stor hjælp for mig og børnene at få praktisk hjælp i hjemmet, så jeg kan være der for mine børn, når de er vågne.

 

Se bilag (hvori du har beskrevet dagligdagen detaljeret)

 

Jeg vil i den forbindelse gerne have lov til at henvise til en undersøgelse af flerlingefamiliers forhold i Danmark for at give kommunen en forståelse af de risici i forhold til børnenes udvikling, der kan være forbundet med det at få to børn på en gang.

 

I undersøgelsen står der blandt andet, at arbejdsbyrden for forældrene er så overvældende, at der er langt imellem nydelsesfuld nærkontakt med det enkelte barn. Nybagte tvillingemødres arbejdsbyrde svarer til 14 timer i døgnet alene på bleskift og madning. Der er væsentlig større risiko for angst (næsten 50%), stress (40-50%) og fødselsdepression (30-50%) og ofte af en mere svær og langvarig karakter, uoverkommeligheds- og utilstrækkelighedsoplevelser (medførende reduceret tillid til egen forældrekompetence) samt en væsentlig større grad af decideret søvnmangel især i det første år - med de 6 første måneder, som de mest stressfulde.

 

Dertil oplever tvillingemødre en social isolation grundet vanskeligheder ved at komme ud og omkring med to spædbørn.

 

Kontakten til det enkelte barn er ofte præget af en delvis opmærksomhed på det andet barn; aldrig kan en tvillingemor give sit ene barn 100% opmærksomhed uden at opleve en splittelse i forhold til det andet barns velbefindende. Vågner den ene og begynder at græde midt imens moderen sidder og ammer den anden, hvis behov skal hun så først imødekomme? Langt færre tvillingemødre gennemfører amning af deres tvillinger. Amning og madning opleves i øvrigt som en af de mest stressfulde situationer i løbet af dagen og flaskegivning sker hyppigt uden kropskontakt med barnet, fordi begge børn ofte får flaske samtidig.

Forskningen omkring flerlingefamiliers risiko for skilsmisse er mangelfuld, men der findes enkelte undersøgelser, der peger på større risiko for skilsmisse og forøget risiko for ægteskabelige problemer blandt tvillingefamilier.

Det er bare for at næve nogle af de problematikker, som gør sig gældende i en flerlingefamilie, hvilket vi som nybagt tvillingefamilie både kan mærke og til dels også frygter. Hvem vil ikke det bedste for sine børn? I vores tilfælde mener vi, at det bedste for os vil være at få hjælp til de praktiske gøremål i hjemmet.

 

Søgeord: de to tvillinger | tvillinge g?stebog | babysv?mning | billeder af tvillinger | ammepude tvillinger | nisseb?rn | g?stebog for tvillinger | tvillingebilleder | ammepude tvilling | tvillingerne |