Fødsels - og forældreforberedelse til kommende tvillingeforældre

 

Klinikken Familie-Terapi har specialiseret sig i tvillinger og deres familie. Her tilbydes der som det eneste sted i Danmark årligt fødsels- og forældreforberedelse specielt for flerlingegravide par.

 

 

Tvillinge/flerlinge træf i københavn og omegn

 

På baggrund af utilfredshed med de tilbud det offentlige kan tilbyde, har en kommende tvillingemor taget initaitivet til at starte en anden form for tvillingetræf/flerlingetræf,

 

Sidder du derude og finder dette oplag interessant og er det noget du også gerne vil støtte op om kan du kontakte iværksætteren Rikke Dittmer på rikke@107B.dk

Formål

Skabe netværk for tvillingegravide/tvillingeforældre (trillingefamilier er ligeledes velkomne), hvor man kan mødes og dele erfaringer og råd om at blive forældre til flerlinger.

 

Baggrunden for at starte tvillingetræf - flerlingetræf

Er en utilfredshed med de tilbud det offentlige kan tilbyde. Fødselsforberedelsesforedrag er utilstrækkeligt og der udleveres ingen litteratur eller pjecer fra det offentlige til orientering af flerlingegravide.

 

Tvillingetræffet er gratis og frivilligt.

 

Sted

Tvillingetræf vil finde sted en gang om måneden i København eller omegn. Hvis det er muligt vil vi finde en mere permanent adresse. Da vi er afhængig af at kunne få stillet gratis mødested til rådighed, er det afhængig af hvad vi kan få lov til at låne.

 

Forslag til steder vi kan undersøge om vi kan låne:

  • - kirker
  • - sundhedsplejerskens mødested
  • - medborgerhuse (ex. Karens Minde)

Tid

Tvillinge/flerlingetræffene afholdes på hverdage mellem 10-14. Tiden kan variere al afhængig af mødes indhold.

 

Forslag til indhold af møder

Jeg forestiller mig at nogle "træf" har et konkret indhold og overordnet tema eller emne, evt. med en foredragsholder (til korte foredrag). Andre "træf" er blot for at mødes med andre ligesindede.

Træf med oplæg og foredragsholdere vil koste penge, men vil forsøge at blive finansieret via fonde eller tilskud fra det offentlige.

 

Planlagt indhold til de første møder

Naturbaby har indvilliget i at komme og vise deres produkter frem ved et af de første møder.

 

Flere om at løfte opgaven

Da opgaven med at starte og vedligeholde "træffet" vil være for meget arbejde for mig, da jeg er gravid med tvillinger, er interesserede meget velkomne til at tage del i projektet. Projektet formes af dem der har interesse i at lægge et stykke arbejde i projektet og man har derfor indflydelse fra starten af på projektets udformning. Ovenstående betragtes som et idéoplæg til flerlingetræf.

 

Næste skridt: at få flere interesserede til at mødes om projektet via annoncering på http://www.minetvillinger.dk//

Desuden: finde et mødested og dato for "træf". Ansvarlig: Rikke Dittmer. Deadline : 22/7-08

 

Her efter:

"Annoncering": hvis muligt på http://www.tvillinger.com/, http://www.flerlinger.dk/ og tvillingelisten på yahoo.com, samt sende orientering til sunhedsplejersker og hospitaler.

 

 

Træf for tvillinge-fædre

Formål

Jeppe Wahlstrøm har taget det spæde initaitiv til at tvillinge-fædre kan mødes og udveksle erfaringer og tale med ligesindet om de frustrationer og glæder der er i forbindelse med at blive far til tvillinger.

 

Sted

Indtilvidere er det forslået at tvillinge fædrene kan mødes på en cafe eller privat, med første møde hos Jeppe.

 

For nærmere information kontakt Jeppe på jeppe@popx.dk

 

 

Søgeord: venter tvillinger | tvillingef?dre | nisseb?rn | baby | t?j til tvillinger | bytte | tvillinger?d | tvillinge klapvogn | tvillinger | graviditet tvillinger |